Ordförande Carl-Johan Davoust

Ordförande Carl-Johan Davoust

Ordförande Carl-Johan DavoustOrdförande Carl-Johan Davoust

Peter Molse

Markus Gäbel

Markus Gäbel

Louise Lax

Louise Lax

Johan Mark

Johan Mark

Helena Odenstedt

Helena Odenstedt

Fredrik Lax

Fredrik Lax

Välkomna att kontakta oss

Besöksadress: Bruna Stråket 1

Postadress: Box 75043
400 36 GÖTEBORG
Mobil: 0738-208095

email: info@johannesvillan.se
www.johannesvillan.se