Johannesvillan är en gåva från Stiftelsen Johannes Johanssons Minnesfond.
Vem var då Johannes Johansson?

 

Låt oss gå tillbaka i tiden till 1850-talet och förflytta oss till Seglora i Marks härad.
I Marks härad utvecklades tidigt textilhantverket och förläggarsystemet växte fram. Det var till förläggargårdarna väverskorna gick för att få råvara och sedan sälja sina färdiga produkter, som sedan av förläggarna lämnades till knallarna för försäljning.

På en av dessa gårdar huserade Mor Anna, som vid bara 34 års ålder blev änka med fem barn att ta hand om. Vid sidan av jordbruket tog hon även över förläggarverksamheten efter sin avlidna make.

Tre av barnen, Johannes, Claes och August fick en gedigen utbildning och flyttade allt efter till Göteborg.
Claes började sin verksamhet i Göteborg med att bilda Claes Johanssons & Co Väfveri AB och byggde bland annat Krokslätts Fabriker och senare i början av 1900-talet övertog han Mölnlycke AB.
Yngsta brodern, August, startade i Gårda ett textilfärgeri och utvidgade detta med en trikåfabrik och även med maskintillverkning av vävda och flätade band, som sedan tillsammans blev Gårda Fabriker. När väl Gårda Fabriker kommit igång fortsatte han sin expansion med ett ullspinneri i Krokslätt, nämligen AB Lana.

När Johannes själv kom till Göteborg 1865 och tillsammans med sin studiekamrat, Christoffer Carlander bildade han handelsfirman Johanssons & Carlander, där de sålde garner och vävnader.
1880 inköptes Gamlestadens Fabriker och utvecklade det till ett mycket framgångsrikt företag. När Johannes gick bort 1898 skänkte hans änka, Eleonore, 70.000,- till en fond som fick namnet ”Johannes Johanssons Minnesfond”. Avkastningen skull komma arbetarna vid Gamlestadens Fabriker tillgodo och även användas för inrättande sjukhem, ålderdomshem m.m.

Då Gamlestaden försvann och det inte längre fanns några arbetare, fick man 1991 permutation av reglerna och ändamålslydelsen blev ”till nytta för arbetarbefolkningen i Göteborg och som exempel kan nämnas inrättande av sjukhem eller ålderdomshem, att lämna bidrag till rehabilitering, att utöva hjälpverksamhet bland behövande både individuellt och i grupp m.m.”
Fonden, eller stiftelsen som den numera är, har under årens lopp skänkt mycket pengar till Göteborg och göteborgarna. Förutom årliga bidrag till Johannesvillan har stora bidrag under de sista 20 åren gått till Sahlgrenska Sjukhuset, men även till Diakonerna i Angered, som hjälpt oss med att fördela pengar till bl.a. ensamma mödrar med barn och övriga behövande i Göteborg.

Vad göteborgsanknytningen beträffar så är också historien den, att när Johannes och Christoffers söner, Knut J:son Mark och Axel Carlander, arbetade på Gamlestaden så fanns där en driftsingenjör, som hette Sven Winqvist och var den som uppfann det sfäriska kullagret.
Dessa båda herrar, Mark och Carlander, satsade tillsammans med Gamlestaden pengar i detta patent och SKF bildades.
På SKF fanns 1924 en försäljningschef som hette Assar Gabrielsson och han ville ha en fabrik för sammansättning av automobiler och till den skulle SKF leverera kul- och rullager. Gabrielsson övertygade SKF:s ledning, som ställde en fabrikslokal till hans och hans förre kollegas, Gustaf Larson, förfogande. Förutom lokalen så finansierade SKF även verksamheten, som drevs i ett av SKF:s vilande bolag, som hette Volvo och en ny bilindustri hade sett dagens ljus.

Men det är en annan historia.

Välkomna att kontakta oss

Besöksadress: Bruna Stråket 1

Postadress: Box 75043
400 36 GÖTEBORG
Mobil: 0738-208095

email: info@johannesvillan.se
www.johannesvillan.se